Копійка — Енциклопедія Сучасної України

Копійка

КОПІ́ЙКА – дрібна монета. В укр. мові ця назва набула вжитку після поширення на укр. землях грошей Рос. держави, у рос. мові – після 1534, коли в ході грош. реформи великої княгині московської О. Глинської була запроваджена монета, що за вартістю становила 1/100 тогочас. рубля і метрологічно дорівнювала Нов­­город. денгам, а тому іменувалася спочатку «новгород. денгою», або «новгородкою» і лише згодом – «К.» (від рос. слова «копье» – спис, оскільки на монеті містилося зображення ца­­ря у вигляді вершника зі списом у руці). У 16 ст. 1 рубль = 100 К. = 200 моск. денгам = 400 полушкам. Вага К. постійно змен­­шувалася (у 16 ст. вона становила 0,68 г срібла), а проба ме­­талу (срібла) – погіршувалася. За часів царювання Олексія Михайловича 1656–63 зроблено невдалу спробу запровадити мідну К., рівноцінну срібній. Однак непродумані дії уряду призвели до т. зв. мідного бунту 1662 і припинення реформування грош. системи. Запрова­­дження мідної К., що за вартістю дорівнювала срібній, здійс­­нене в ході грош. реформи царя Петра І 1704. 100 мідних К. дорівнювали 1 сріб. рублеві. Від 18 ст. К. стала осн. розмін. монетою Рос. імперії. В обігу перебували монети номіналом 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 10 К. (з міді), 5, 10, 15, 20, 25, 50 К. (зі срібла). За СРСР К. була розмін. грош. одиницею, що дорівнювала 1/100 рубля (крб). Випускали монети 1/2, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 К. Після проведення в Україні грош. реформи і запровадження 1996 нац. грош. одиниці за 1/100 гривні залишено назву «К.». В обігу перебувають монети номінал. вартістю 1, 2, 5, 10, 25, 50 К.

Літ.: Спасский И. Г. Русская монетная система. Ленинград, 1970; Зварич В., Шуст Р. Нумізматика: Довід. Т.; Л., 1998; Дорофєєва Н. В., Комаринська З. М. З історії грошей України. Л.; К., 2000; Шуст Р. М. Нумізматика. Істо­­рія грошового обігу та монетної справи в Україні: Навч. посіб. К., 2007.

P. M. Шуст

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
P. M. Шуст . Копійка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3393 (дата звернення: 26.10.2021)