Копія Генрик-Якуб — Енциклопедія Сучасної України

Копія Генрик-Якуб

КО́ПІЯ Генрик-Якуб (08. 02. 1866, с. По­­річчя Рудків. пов., Галичина, нині Городоц. р-ну Львів. обл. – 22. 11. 1933, Львів) – педагог, літературознавець, біб­ліограф. Навч. у г-зіях м. Перемишль (нині Підкарпат. воєводства, Польща) і Бережани (нині Терноп. обл.), на філос. ф-ті Львів. ун-ту (1883–89). Викладав у г-зіях Львова (від 1902 – проф.); 1906–25 – дир. Сокал. г-зії (нині Львів. обл.). Заснував 1926 і очолював Держ. пед. б-ку Кураторії Львів. шкіл. округи. Зробив вагомий внесок у збереження пед. спадщини на Зх. Україні. Для полегшення користування фондами книгозбір­­ні розпочав 1933 вид. друк. каталогів («Katalog Alfabetуczny Panstwowej Biblijoteki Peda­­go­­gicznej we Lwowie»). Редагував «Kalendarz studenсki» (1894–1906) і «Kalendarz nauczycielski» (1904–06). Друкував статті на пед. й літературознавчі теми у часописах «Pamiętnik Towarzy­­stwa Literackiego im. A. Mickiewi­­cza», «Kurier Warszawski», «Kwar­talnik Historyczny», «Museum», «Ateneum», «Kraj», «Kłosy» та ін. Був головою полоніст. секції Т-ва вчителів серед. та вищих шкіл, скарбником Літ. т-ва ім. А. Міцкевича, Польс. шкіл. музею.

Літ.: Henryk Kopia // Ruch literacki. 1934. № 2; Костюк І. П. Середні школи в Сокалі, 1919–1939 // Надбужанщина: Істор.-мемуар. зб. Л.; Торонто, 1989. Т. 1; A. Puszka. Nauczyciele historii і geo­­grafii panstwowych szkół średnich w Ga­­licji w okresie autonomii 1868–1914. Lublin, 1999.

М. Д. Надрага

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. Д. Надрага . Копія Генрик-Якуб // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3397 (дата звернення: 22.10.2021)