Виноградов Олександр Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Виноградов Олександр Анатолійович

ВИНОГРА́ДОВ Олександр Анатолійович (01. 09. 1942, м. Іркутськ, РФ) – лікар. Д-р мед. н. (1998), проф. (2002). Закін. Ворошиловгр. мед. ін-т (нині Луганськ, 1973). Працював лікарем Ворошиловгр. лікарні (1976–80, 1989– 93) та лікарні м. Ґудаута (Грузія, 1980–85). Від 1985 – у Луган. мед. ун-ті (з перервами): 1997– 2000 – доц.; від 2000 – зав. каф. анатомії і фізіології людини і тварин Луган. пед. ун-ту. Напрями наук. дослідж.: вплив негативних факторів середовища на адаптацію органів і систем людини і тварин; комп'ютерне моделювання анатом. об'єктів та оперативних втручань на головному мозку; вплив гіпоксичного тренування на профілактику ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда.

Пр.: Индивидуальная анатомическая изменчивость органов, систем и формы тела человека. К., 1988 (співавт.); Экспериментальное моделирование и устранение отека – набухания мозга. Лг., 1996; Пункционная оперативная хирургия. Лг., 1996; Миология – учение о мышцах. Лг., 2000; Morphofunctional peculiarities of the interorgan blood circulation in the adenohypophysis // Tripartite Meeting «Anatomy 2000». Cambridge, 2000 (співавт.); Рефлексотерапія. Лг., 2001.

О. М. Хорунжа


Покликання на статтю