Винокуров Сергій Ісайович — Енциклопедія Сучасної України

Винокуров Сергій Ісайович

ВИНОКУ́РОВ Сергій Ісайович (22. 04(04. 05). 1899, Одеса – 02. 03. 1955, Київ) – біохімік. Син І. Винокурова. Д-р мед. н. (1936), проф. (1940). Закін. Одес. мед. ін-т (1922). У 1922–30 та 1944–48 (зав. лаб. з вивчення вітамінів) – в Ін-ті біохімії АН УРСР (Харків, Київ). 1930 брав участь в орг-ції Укр. ін-ту харчування, де й працював (згодом – Укр. НДІ харчування; Харків, Київ): 1930–36 – зав. біохім. відділу і одночасно 1931–34 – заст. дир. з наук. роботи, 1934–36 – дир.; від 1932 – зав. каф. біохімії Харків. мед. ін-ту; 1938–41 та 1944–55 – зав. каф. біохімії, 1944–47 – декан лікувал. ф-ту Київ. мед. ін-ту. Наук. дослідж. у галузі біохімії харчування, порушень у процесах обміну речовин при авітамінозах. Розробив вітамінний препарат із хвої. Від 1937 досліджував інтермедіар. обмін аскорбінової кислоти; процеси перетворення аскорбінової кислоти при різноманітних фізіол. станах організму. В його лаб. виявлено ферментативну систему, що перетворює дегідроаскорбінову кислоту в дикетогулонову, вивчено її властивості; з’ясовано роль фосфорної кислоти в процесах інтермедіар. обміну аскорбінової кислоти з участю аденілової системи; встановлено наявність ферментатив. розпаду дикетогулонової кислоти в тканинах тварин. організму, а також деякі розбіжності в інтермедіар. обміні аскорбінової кислоти в тканинах тварин і рослин.

Пр.: Тваринний і рослинний харч людини. Х., 1930; Біохімічні і фізіологічні основи харчування. Х., 1934; Вплив температурних факторів на вміст у тканинах аскорбінової і дегідроаскорбінової кислот // Біохім. журн. 1938. Т. 11, № 1; Организация питания и приготовления пищи в полевых условиях в Красной Армии. Ташкент, 1942 (співавт.); Восстановление дегидроаскорбиновий кислоты печеночной тканью человека // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1944. № 9; Нарушения в интермедиарном обмене аскорбиновой кислоты и патогенез гиповитаминоза // Сб. науч. работ Киев. мед. ин-та «Болезни наруш. питания». К., 1946; Біохімічні процеси відновлення і розщеплення дегідроаскорбінової кислоти // УБЖ. 1947. Т. 19, № 3; Биохимическая характеристика антибиотиков высших растений // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1950. № 9; А. Н. Бах и студенческие волнения в 1878 в Киевском ун-те (К 95-летию со дня рожд. А. Н. Баха) // УБЖ. 1952. Т. 24, № 1 (співавт.).

Літ.: Черкес Л. А. Сергей Исаевич Винокуров // Вопр. питания. 1955. Т. 14, № 4.

І. М. Полякова

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
І. М. Полякова . Винокуров Сергій Ісайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34107 (дата звернення: 13.06.2021)