Висоцький Георгій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Висоцький Георгій Миколайович

ВИСО́ЦЬКИЙ Георгій Миколайович (07(19). 02. 1865, с. Микитівка Глухів. пов. Черніг. губ., нині Ямпіл. р-ну Сум. обл. – 06. 04. 1940, Харків) – фахівець у галузі лісівництва, ґрунтознавства, геоботаніки та гідрології. Д-р агрономії (1917, без захисту дис.), проф. (1918). Акад. АН УРСР (1939), ВАСГНІЛ (1934). Закін. Петров. с.-г. академію у Москві (1890). У 1892–1904 працював зав. Великоанадол. дільниці експедиції Ліс. департаменту (від 1899 – Маріуп. дослідне лісництво), якою керував В. Докучаєв; 1904–17 – чл. Постій. комісії з ліс. дослід. справи Ліс. департаменту; 1917– 19 – приват-доц. каф. ґрунтознавства Ун-ту св. Володимира у Києві; 1919–23 – проф., зав. каф. ґрунтознавства Таврій. ун-ту та Крим. с.-г. ін-ту (Сімферополь); 1923–26 – зав. каф. лісівництва Білорус. ін-ту с. госп-ва і лісівництва (Мінськ); 1926–30 – зав. каф. лісівництва і лісознавства Харків. ін-ту с. госп-ва і лісівництва; від 1930 – консультант Всесоюз. (нині Укр.) НДІ ліс. госп-ва й агролісомеліорації (Харків), згодом Ін-ту було присвоєно його ім'я. Вивчав вплив лісу на вод. режим місцевості, добір ліс. порід для степового лісорозведення і типи лісонасаджень. Заклав основи ґрунт. гідрології посушливих р-нів СРСР; розробив ороклімат. основи класифікації ґрунтів; запровадив поняття про мікрорельєф, плакор, глей, ілювій; розробив теорію трансгресив. ролі лісів, класифікацію дібров. Досліджував життєдіяльність дощових черв'яків, їх значення у ґрунто- і структуроутворенні, зокрема відкрив новий вид – Dendrobaena mariupoliensis Vysotzki. Одним із перших з'ясував розподіл т-р по вертикалі в присутності ліс. рослинності. Вперше створив класифікацію вільних ґрунт. вод за їх режимом, провів макроклімат. районування України.

Пр.: Ергеня: Культурно-фитолог. очерк // Тр. Бюро по приклад. ботанике. 1915. Т. 18, № 10–11; Наука про лісову пертиненцію. Х., 1929; Про природничий напрям лісової дослідної справи на Україні // Наук. зап. Укр. зонал. НДІ ліс. госп-ва і ліс. пром-сті. Х., 1931. Вип. 7; Полезахисні смуги та узлісся. Х., 1933; О структуре почв // Мат. к выяснению вопроса о структуре почв. Москва; Ленинград, 1933; О гидрологическом и метеорологическом влиянии лесов. Москва; Ленинград, 1952; Избранные сочинения. Т. 1–2. Москва, 1962.

Літ.: Погребняк П. С. Георгий Николаевич Высоцкий (1865–1940) // Выдающиеся деятели отечественного лесоводства. Вып. 2. Москва; Ленинград, 1950; Исаченко А. Г. Георгий Николаевич Высоцкий – выдающийся отечественный географ. Ленинград, 1953; Деканова А. А., Медведев Ю. Б., Фомина С. Е. Георгий Николаевич Высоцкий: Библиогр. указ. Х., 1965; Генсірук С. А., Фурдичко О. І., Бондар В. С. Історія лісівництва в Україні. Л., 1995; Фурдичко О. І., Бондаренко В. Д. Першопостаті українського лісівництва: Нариси до лісової історії. Л., 2000.

С. А. Генсірук, Б. Ф. Остапенко


Покликання на статтю