Коптовець Олександр Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Коптовець Олександр Миколайович

КОПТОВЕ́ЦЬ Олександр Миколайович (13. 12. 1946, с. Павлівка Синель­ників. р-ну Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі геотехнічної механіки. Д-р тех. н. (2013). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1973), де від­тоді й працює (нині Нац. гірн. ун-т): від 2013 – проф. каф. транс­порт. систем і технологій. Наук. дослідження: моделювання динамі­ки у вузлах тертя транспорт. за­собів; морфологіч. аналіз гальм як трибологіч. системи; топографія шороховатих поверхнос­тей, ме­тоди їх описування та оцін­ки.

Пр.: Управление структурой и трибологическими свойствами фрикцион­ных материалов для тормозов // По­­дъемно-транспорт. техника. 2009. № 5; Оптимизация трибологической систе­мы свойствами фрикционных материалов // Там само. 2009. № 3; Резуль­­таты вычислительных экспериментов для проектирования тормозных систем подвижного состава // Гірн. електромеханіка та автоматика: Наук.-тех. зб. Нац. гірн. ун-ту. Дн., 2012. Вип. 88 (усі – співавт.).

Л. Н. Ширін

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. Н. Ширін . Коптовець Олександр Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3430 (дата звернення: 17.10.2021)