Вища рада народного господарства (ВРНГ) — Енциклопедія Сучасної України

Вища рада народного господарства (ВРНГ)

ВИ́ЩА РА́ДА НАРО́ДНОГО ГОСПОДА́РСТВА (ВРНГ) – перший радянський орган із регулювання й управління основними галузями народного господарства. Керівний орган місц. рад народного господарства (РНГ). Засн. при РНК РСФРР у грудні 1917. Спочатку опікувалася усією економікою держави, однак від осені 1918 у її віданні залишилася тільки пром-сть, упр. якою здійснювалося на галуз. рівні через гол. ком-ти і центри ВРНГ (главки), на регіонал. – через губерн., рай. і повітові раднаргоспи. Фактично керувала роботою Української ради народного господарства (УРНГ; від вересня 1923 – ВРНГ України). Перша РНГ в Україні створ. у Харкові в грудні 1917. Її очолювали В. Бажанов і Артем (Ф. Сергєєв). Свою діяльність поширювала на тер. Харків., Катеринослав. та Херсон. губ. У зв'язку з утворенням СРСР 1922 ВРНГ набула повноважень об'єднаного наркомату, в безпосеред. підпорядкуванні якого перебували підпр-ва союз. значення. У 1923 перебрала на себе оперативне упр. «Південсталлю» (перенесла правління тресту із Харкова до Москви) та «Пд. машинобуд. трестом», які підпорядковувалися УРНГ, а також вилучила місц. пром-сть із відання раднаргоспів союз. республік. Кер-во ради всіляко затримувало вироблення Положення про вищі органи упр. пром-стю СРСР, а після його прийняття у вересні 1923 сформувало ВРНГ України на базі власного апарату. 1932, у зв'язку з посиленням галуз. принципу побудови госп. органів, ВРНГ була розукрупнена, її наступниками стали Наркомважпром, Нарколегпром, Наркомліспром. Головами ВРНГ були Н. Осинський, О. Риков, П. Богданов, Ф. Дзержинський, В. Куйбишев, Г. Орджонікідзе. У березні 1963, у зв'язку із переходом від галуз. принципу кер-ва економікою через мін-ва до територіал. системи упр. через раднаргоспи, ВРНГ була відновлена під назвою ВРНГ СРСР при РМ СРСР і проіснувала до жовтня 1965. У цей період вона керувала діяльністю Раднаргоспу, Держплану та Держбуду СРСР, а також ком-тів, створених замість ліквідов. мін-в. Її головами були Д. Устинов та В. Новиков.

Літ.: Советы народного хозяйства в центре и на местах (1917–1932): Сб. док. Москва, 1957; Самофалов Ф. В. Советы народного хозяйства в 1917– 1932 гг. Москва, 1964; Дробижев В. З. Главный штаб социалистической промышленности: Очерки истории ВСНХ (1917–1932). Москва, 1966; Кульчицький С. В. Спроби економічних реформ (1957–1966 рр.) // УІЖ. 1988. № 3.

О. М. Мовчан


Покликання на статтю