Відкрите суспільство — Енциклопедія Сучасної України

Відкрите суспільство

ВІДКРИ́ТЕ СУСПІ́ЛЬСТВО – тип суспільства, головною засадою якого є свобода особи та її відповідальність. Термін набув розповсюдження завдяки книзі К. Поппера «Відкрите суспільство та його вороги» (1943, укр. перекл. – 1994), де «відкритим» названо сусп-во, в якому особа має право на особисті рішення, утверджуючи в конкурент. умовах свій сусп. статус. Протилежністю до В. с. є сусп-во закрите, тобто таке, в якому заборони «жорстко все регулюють і домінують над усіма аспектами сусп. життя, не допускаючи суттєвих відхилень». Характер. зразком закритого сусп-ва є сусп-во родоплемінне, або кастове – зі своїми непоруш. нормами та нездолан. груповими поділами. Натомість В. с. передбачає соц. мобільність та принципову досяжність для будь-якого сусп. становища. Концепція К. Поппера наголошує на індивідуалізмі та антропоцентризмі – на противагу теоріям, що обстоюють пріоритет спільноти над індивідом, його прагненнями й потребами (ці теорії в європ. традиції К. Поппер виводить від Платона). В. с. дає кожній людині право вільного вибору й покладає на неї водночас відповідальність за цей вибір, не претендує на жоден універсал. світогляд, жодну «єдино правильну ідеологію» та не пропонує якогось обов'язкового життєвого шляху для кожного індивіда. В. с. толерує різноманітні ідеї і визначає різноманітні способи досягнення людського щастя – в межах заг.-визнаного права. Гуманіст. універсалізм у В. с. поєднується з прихил. ставленням до культур. різнорідності та специфічності (нац., мовної, расової, реліг., світоглядної тощо). Політ. основою В. с. є громадян. права і свободи, забезпечення яких передбачає ліквідацію будь-яких станових та ін. привілеїв, усунення всілякої сусп. дискримінації. На думку К. Поппера, перехід від закритого сусп-ва до відкритого був «найглибшою революцією, яку будь-коли пережило людство». В останні десятиліття ідеї К. Поппера енергійно розвиває й поширює Дж. Сорос. Ідеї В. с. дедалі активніше обговорюються в укр. сусп.-політ. думці.

Літ.: Відкрите суспільство: Україна у світовій цивілізації: Мат. засідання Дискусій. клубу укр. наук. інтелігенції (22 черв. 1999). К., 1999; Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою / Пер. з англ. К., 1999; Патнем Р. Становлення демократій / Пер. з англ. К., 2001.

М. Ю. Рябчук


Покликання на статтю