Відокремлення школи від церкви — Енциклопедія Сучасної України

Відокремлення школи від церкви

ВІДОКРЕ́МЛЕННЯ ШКО́ЛИ ВІД ЦЕ́РКВИ – конституційно-правовий принцип, що підкреслює світський характер державної системи освіти і є гарантією дотримання державою свободи совісті. В середні віки школа повністю перебувала під впливом Церкви, тому освіта мала переважно реліг. характер. В епоху Ренесансу шкіл. навчання набуло світського характеру. Просвітителі 17–18 ст. виступали проти засилля реліг. догматики й схоласт. методів у контрольов. Церквою школах. Ідеї Великої франц. революції 18 ст., що пропагувала створення обов'язк., безкоштов. та світської школи, розвивали Й. Фіхте, Й. Песталоцці, Ф. Шлейєрмахер, А. Дістервеґ, які намагалися вилучити вивчення релігії зі школи й віддавали духовенству лише право реліг. навчання в позашкіл. установах. У Зх. Європі на поч. 20 ст. боротьба за В. ш. від Ц. успішно закінчилася у Франції та Швейцарії. У Великій Британії за держ. постановами 1918– 19 реліг. навчання стало необов'язковим у заг.-осв. школах, у Німеччині 1919 школа була звільнена від нагляду Церкви. У Рос. імперії церква і школа однаковою мірою перебували під контролем держави. Остання навіть вважала, що вихов. вплив Церкви на школу значно менший, ніж того потребує громад. освіта. Така залежність Церкви і школи від держави дозволила більшовикам без особливих труднощів знівелювати вплив релігії на школу. В. ш. від Ц. в СРСР зроблено за «рецептами» класиків марксизму, що вважали релігію «опіумом для народу». Деякі конституції нових держав Європи відходять від крайнощів В. ш. від Ц. Так, у чес. Хартії осн. прав та свобод (1992) зазначено, що закон визначає умови щодо реліг. навчання в держ. школах, чим не заперечується можливість викладання Закону Божого. Співпрацю школи і Церкви не відкидає також конституція Литви.

В Україні під час визв. змагань 1917–21 питання відокремлення Церкви від школи зафіксовано в Проекті «Основного державного закону УНР», де визначається, що «характер публічних шкіл не може бути конфесійний». У Рад. Україні В. ш. від Ц. реалізовано шляхом повної заміни вивчення релігії принципами вульгар. атеїзму, що панував у всіх без винятку дисциплінах. У сучас. Україні принцип В. ш. від Ц. закріплено Конституцією України (ст. 50) та Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» (1991).

В. С. Михайлов


Покликання на статтю