Візір Анатолій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Візір Анатолій Дмитрович

ВІЗІ́Р Анатолій Дмитрович (31. 07. 1929, с. Ромодан, нині смт Миргород. р-ну Полтав. обл. – 19. 12. 2002, Запоріжжя) – лікар-терапевт. Батько В. Візіра. Д-р мед. н. (1967), проф. (1968), акад. НАНУ (1992) і АМНУ (1993). Закін. Харків. мед. ін-т (1953), де й працював до 1966; відтоді – у Запоріз. мед. ун-ті: зав. каф. пропедевтики внутр. хвороб, 1974–2002 – ректор. Гол. ред. «Запорожского медицинского журнала». Засн. школи терапевтів. Досліджував роль нейрогуморал. механізмів у патогенезі серц.-судин. захворювань, а також хвороб органів шлунк.-кишк. тракту та дихання. Започаткував в Україні вивчення ролі симпатоадреналової, ренін-ангіотензин-альдостеронової та калікреїнкінінової систем, нейропептидів, простагландинів у розвитку гіпертоніч. хвороби, ішеміч. хвороби серця та порушень серц. ритму. В практ. медицину впровадив нові антиаритмічні препарати і біогенні стимулятори, зокрема оригін. вітчизн. кардіопротектор – «Тіотриазалін».

Пр.: Загальний догляд за хворими в терапевтичному і хірургічному стаціонарі: Навч. посіб. З., 1986 (співавт.); Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. З., 1986; Роль некоторых прессорных и депрессорных факторов в патогенезе начальных стадий гипертонической болезни. Х., 1992; Ритмы сердца. Х., 1993 (співавт.); Антигипертензионная активность ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов кальциевых каналов при артериальной гипертензии с нарушением мозгового кровотока // УКЖ. 1995. № 5; Охорона здоров'я України – погляд у майбутнє // Запорож. мед. журн. 2001. № 1.

Літ.: 70-річчя академіка НАНУ А. Д. Візіра // Вісн. НАНУ. 1999. № 7.

В. В. Дунаєв


Покликання на статтю