Кораб Йосип Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Кораб Йосип Йосипович

КОРА́Б Йосип Йосипович (23. 07(04. 08). 1893, Чернігів – 30. 01. 1964, м. Бі­­ла Церква Київ. обл.) – ентомолог, вчений-агрохімік. Д-р с.-г. н. (1936), проф. (1938). Закін. Ки­­їв. с.-г. ін-т (1923). Відтоді працював н. с., зав. відділу захисту рослин Білоцерків. дослідно-се­­лекц. станції; 1930–36 – зав. від­­ділу захисту рослин ВНДІ цукр. пром-сті (Київ); 1936–41 та 1949–64 – зав. каф. захисту рослин Білоцерків. с.-г. ін-ту; водночас 1938–41 – зав., 1945–49 – проф. каф. ентомології і фітопатології Київ. с.-г. ін-ту. Вивчав біол. особливості розвитку, розповсю­­дження шкідників с.-г. культур, зокрема цукр. буряків. Розроб­­ляв хім. методи боротьби з ни­­ми, запропонував низку препаратів – «Хлорпікрин», «Фтористий натрій», «Нікотин-сульфат» та ін. Уперше у СРСР виявив буряк. нематоду.

Пр.: Новые яды для борьбы с вреди­­телями сахарной свеклы // Сов. сахар. 1931. № 13–14; Опыт применения авиа­­химметода в борьбе с гусеницами лугового мотылька на свекле в 1932 г. // Науч. зап. по сахар. пром-сти. Моск­­ва, 1933. Т. 34 (спів­авт.); Хлорпикрин как средство борьбы со свеклович­­ным долгоносиком // Защита растений. 1936. № 2 (спів­авт.); К вопросу об эффективности агротехнических про­­тивонематодных мероприятий // Науч. зап. Белоцерков. с.-х. ин-та. 1940. Т. 1; Система мер борьбы с свекловичным долгоносиком. Белая Церковь, 1956.

Літ.: Федоренко В. П. Кораб Йосип Йосипович (1893–1964) // Вчені-генети­­ки, селекціонери та рослинники. Кн. 7. К., 2003.

М. О. Сокольська

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю