Корабельський Валерій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Корабельський Валерій Іванович

КОРАБЕ́ЛЬСЬКИЙ Валерій Іванович (03. 08. 1940, м. Охтирка Сум. обл.) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Д-р тех. н. (1989), проф. (1991). Закін. Харків. ін-т механізації та електрифікації с. госп-ва (1965). Відтоді працював викл. Охтир. с.-г. техніку­­му. 1972–2000 – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: від 1989 – проф. каф. нарис. геометрії та комп'ютер. графіки; 2000–02 – гол. н. с. Ін-ту механі­­зації та електрифікації с. госп-ва УААН (смт Глеваха Васильків. р-ну Київ. обл.); 2002–07 – проф., від 2009 – зав. каф. пром. дизайну Київ. ін-ту декор.-приклад. мист-ва та дизайну; 2007–09 – проф. каф. комп'ютер. тех­­нологій дизайну Нац. авіац. ун-ту (Київ). Брав участь у розроб­­ленні знарядь для глибокої оран­­ки, передпосів. обробітку ґрунту, пристроїв для комбайнів РКС-6 і КС-6 та для викопування саджанців винограду й обробки міжрядь ПРВМ-15 000.

Пр.: Алгоритм траекторного конст­­руирования криволинейных поверхностей с учетом скоростных характеристик // Хим. машиностроение: Респ. межвед. научно-тех. сб. К., 1982. Вып. 20 (спів­авт.); Методические указания по конструированию поверхностей рабочих органов почвообрабатывающих машин с заданными свойствами. К., 1987; Про зміст і форму робочого органу // АПК: наука, техніка, практика. К., 1990. Вип. 10 (спів­авт.); Особливості проектування ґрунтообробної тех­­ніки з урахуванням агротехнологічних і екологічних вимог // Конструювання, вироб-во та експлуатація с.-г. машин: Заг.-держ. міжвід. наук.-тех. зб. Кр., 2010. Вип. 40, ч. 2 (спів­авт.).

Літ.: Козирєв С. М. Корабельський Валерій Іванович // Вчені у галузях ме­­ханізації, електрифікації та меліорації. Кн. 3. К., 2000; Валерію Івановичу Корабельському – 70 // Механізація та електрифікація с. госп-ва: Міжвід. темат. наук. зб. Глеваха, 2010. Вип. 94.

М. М. Бесхмельніцина

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. М. Бесхмельніцина . Корабельський Валерій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3455 (дата звернення: 26.10.2021)