Корабльова Надія Степанівна — Енциклопедія Сучасної України

Корабльова Надія Степанівна

КОРАБЛЬО́ВА Надія Степанівна (25. 06. 1947, м. Ковель Волин. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (2000), проф. (2002). Закін. Київ. ун-т (1972). Відтоді працює в Харкові: в Ін-ті радіоелектроніки: від 1980 – доц. каф. філософії; від 1988 – в Ун-ті: від 2001 – проф. каф. теор. і практ. філософії; за сумісн. від 2001 – проф. каф. соц.-гуманітар. дисциплін Ін-ту банк. справи Ун-ту банк. справи НБУ. Наук. дослідження: соц. філософія, методологія соціогуманітар. пі­­знання, теорія механізмів держ. упр. Розробила соц.-філос. кон­­цепцію рольової реальності для діагностування індивідуалізов. зсувів цивілізації. Спів­авторка підручника «Українська та зару­­біжна культура» (Х., 2003).

Пр.: Багатомірність рольової реаль­­ності: ролі і маски – лик та личина. 2000; Проблема людського капіталу у філософських рефлексіях // Фінанс.-кредитна діяльність: пробл. теорії та практики: Зб. наук. пр. 2008; Регулятивний потенціал духовно-етичних цін­­ностей глобалізації // Морал. вимір економіки: соц. відповідальність бізнесу та екон. ефективність. 2009; Законність і справедливість у державному управлінні: читаючи Платона // Тео­рія та практика держ. упр.: Зб. наук. пр. 2010. Вип. 1 (спів­авт.); усі – Харків.

О. П. Проценко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. П. Проценко . Корабльова Надія Степанівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3463 (дата звернення: 23.10.2021)