Вінницька обласна медична бібліотека — Енциклопедія Сучасної України

Вінницька обласна медична бібліотека

ВІ́ННИЦЬКА ОБЛАСНА́ МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1933 як філія Укр. мед. б-ки у Харкові, від 1935 – обласна, від 1940 – сучасна назва. Розташ. у будинку Потоцьких (пам'ятка арх-ри 1903). Структура б-ки: 6 відділів та секторів; працює 26 осіб. Бібліотеч. фонд – 140 тис. томів: книги (83 тис., бл. 600 прим. – англ. мовою), періодика (57 тис. прим.), автореф., дис., наук.-метод., інформ.-бібліогр. видання, мікрофільми, мікрофіші; обмін. фонд і видання до 1917. Серед найбільш цінних видань – «Реальная энциклопедия медицинских наук» (21 том), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1891–1904), «Жизнь животных» Брема, комплект петербур. щотижн. г. «Врач» (від 1885), «Врачебная газета», «Журнал акушерства и женских болезней», «Медицинское обозрение» (від 1896). Передплачується 150 період. видань. Зібрано літ-ру з усіх галузей медицини, охорони здоров'я і суміж. наук: біології, біофізики, біохімії, генетики, екології, радіології, фізіології, психології. Б-ка обслуговує понад 6 тис. читачів. Довідк.-бібліогр. апарат: алфавіт., системат. (укр. і рос. мовами), предмет. та електрон. каталоги, заг. (періодики, нових надходжень, персоналій видат. діячів медицини) і темат. («Охорона здоров'я Вінницької області», «Життя та діяльність видатних медиків Вінниччини», від 1886) картотеки. Є доступ до Інтернету. Б-ка видає щоквартал. інформ. покажчик «Інформаційний вісник», «Нові публікації», темат. інформ. списки; проводить книжк. виставки, перегляди літ-ри, дні інформації, дні спеціаліста, щорічні виставки «Нова медична література». Дир. – В. Кеніс (від 1933), М. Зецкер (від 1936), Премислер (від 1944), Р. Нікітчук (від 1967), П. Степанова (від 1974), Г. Берладин (від 1997).

Г. В. Берладин


Покликання на статтю