Вінницький літературно-меморіальний музей М. Коцюбинського — Енциклопедія Сучасної України

Вінницький літературно-меморіальний музей М. Коцюбинського

ВІ́ННИЦЬКИЙ ЛІТЕРАТУ́РНО-МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й М. КОЦЮБИ́НСЬКОГО Засн. 1927 у хаті, яку збудував 1856 у Вінниці дід М. Коцюбинського по матері М. Абаза. В ній письменник народився, прожив 33 р.; тут бували П. Тичина, В. Сосюра, М. Рильський, П. Филипович, О. Гончар, П. Загребельний, І. Стаднюк та ін. Експозиції музею розташ. у 6-ти кімнатах. У фондах зберігається 9 тис. експонатів, серед них – прижиттєві видання творів письменника, зокрема й у перекладі на мови народів світу; альманахи, «Літературно-науковий вісник», журнали 20–30-х рр., в яких друкувалися твори письменника; роботи О. Кульчицької, М. Жука, М. Бурачека, Г. Якутовича, В. Касіяна, І. Їжакевича, І. Філонова, сучас. вінн. художників, скульпторів І. Гончара, Ф. Коцюбинського, присвяч. М. Коцюбинському; вироби декор.-ужитк. мист-ва. Музей проводить традиц. «Літературні суботи» до дня народж. письменника. Працює «Світлиця Коцюбинського», де проходять фонд. виставки, зокрема «Коцюбинський – етнограф», «Іконографія М. Коцюбинського», «Місця М. Коцюбинського на Вінниччині», літ.-мист. вечори. Значний внесок у розвиток музею зробили його дир. Х. і Р. Коцюбинські (відповідно брат і син М. Коцюбинського), співроб. Г. Литвиненко, Л. Квятковська, Н. Єременко, В. Сторожук. Біля музею 1989 відкрито пам'ятник М. Коцюбинському. Дир. від 1998 – Ф. Панчук.

Літ.: Коцюбинська К. Будинок-музей М. Коцюбинського: Альбом. В., 1934; Литвиненко Г., Хоменко Б. Музей М. М. Коцюбинського у Вінниці: Путівник. О., 1981.

Л. В. Кравченко


Покликання на статтю