Корбан Віктор Харитонович — Енциклопедія Сучасної України

Корбан Віктор Харитонович

КОРБА́Н Віктор Харитонович (15. 12. 1941, с. Лутик Вітеб. обл., Білорусь) – фахівець у галузі радіометрології. Д-р тех. н. (1998). Закін. Одес. гідрометеорол. ін-т (1969), де відтоді й працював (нині екол. ун-т): 1971–74 – зав. лаб. метеорол. приладів, 1985–2010 – зав. каф. автоматизов. систем моніторингу навколиш. середовища; від 2010 – доц. каф. приклад. екології Одес. політех. ун-ту. Розробив поляризац. ме­­тоди і радіолокац. апаратуру, що дозволяють вирішувати задачу розпізнавання метеорол. об'єктів.

Пр.: Виявлення радіоактивного аеро­золю в атмосфері по його тепловому випроміненні в сантиметровому діа­пазоні довжин хвиль // Зб. наук. пр. Одес. ін-ту сухопут. військ. 2007. № 14; Використання поляризаційних параметрів електромагнітної хвилі луно-сигналів хмар і опадів в аеродромних та літакових РЛС для підвищення безпеки зльоту і посадки літаків // Там са­­мо; Ідентифікація хмар і опадів за поляризаційними параметрами // Укр. гідрометеорол. журн. 2009. № 5; Экспе­­риментальное радио­локационное обнаружение радиоактивных выбросов АЭС // Вісн. Одес. екол. ун-ту. 2010. Вип. 9 (усі – спів­авт.).

Є. Д. Гопченко


Покликання на статтю