Корбич Галина — Енциклопедія Сучасної України

Корбич Галина

КО́РБИЧ Галина (13. 04. 1954, Київ) – літературознавець, україніст. Д-р філол. н. (2011), проф. (2011). За­­кін. Київ. ун-т (1972). Від 1980 працює у Польщі: 1981–95 – у Вищій пед. школі (м. Зельона Ґу­­ра); 1995–2000 – на каф. укра­­їністики Варшав. ун-ту; від 2000 – в Ін-ті неофілології Ун-ту ім. А. Міц­­кевича у м. Познань, де започаткувала спеціалізацію з укр. філології. Досліджує історію укр. літ. процесу, міжліт. укр.-польс. взаємини, укр. літ-ру в контексті порівнял. літерату­­ро­знав­­ства, зокрема творчість І. Фран­­ка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Сте­­фа­­ника, В. Винниченка, Б. Лепкого, М. Вороного. З її ініціативи 2013 у Познані прове­­дено міжнар. наук. форум «Lite­­ratura ukraińska w kręgu zagad­­nień nau­­kowej komparatystyki». Вміщує публікації в укр., польс., англ., нім., угор., канад. виданнях.

Пр.: Журнал «Літературно-науковий вісник» львівського періоду (1898–1906). К., 1999; Захід, Польща, Росія в літературно-критичному дискурсі раннього українського модернізму. Вибрані аспекти рецепції. Познань, 2010.

Літ.: Зимомря М., Науменко Н. Сут­­ність модернізму: спроба окреслення ліній європейської літератури порубіж­­жя століть (Галина Корбич. Захід, Поль­­ща, Росія в літературно-критичному дис­­курсі раннього українського модернізму) // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. 2014. № 40.

М. І. Зимомря

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю