Корбу Харлампій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Корбу Харлампій Григорович

КО́РБУ Харлампій Григорович (Corbu Haralambie Grigore; 15. 02. 1930, с. Старі Дубоссари, нині Кріулян. р-ну, Молдова) – молдавський літературо­знавець. Акад. АН Молдови (1984). Держ. премія Молд. РСР (1985). Чл. СП Молдови (1959). Закін. Кишинів. пед. ін-т (1951). Гол. ред. ж. «Lim­­ba şi literatura moldovnească» («Молдавська мова й література», 1984–88) та енциклопедії «Literatura şi arta Moldovei» («Лі­­тература й мистецтво Молдавії», 1985–86). Автор дослідж. «Dra­­maturgia lui Vasile Alecsandri» («Драматургія Василя Александрі», 1962), «Dramaturgia so­­vie­­tică moldovenească» («Молдав­­ська радянська драматургія», 1966), «Alecsandri şi teatrul» («Александрі і театр», 1973), «Становление новой молдавс­­кой литературы и проблемы твор­­ческого метода (1840–1860)» (1976), «Летопись времени» (1986); зб. «Creionări» («Критич­­ні замальовки», 1964), «Inter­­per­­tări» («Літературознавчі статті», 1970), «Continuitate» («Спадкоємність», 1974), «Scriitorul şi procesul lite­­rar» («Письменник і літературний процес», 1980), «În lumea clasi­­ci­­lor» («У світі кла­­сиків», 1990), «Constantin Stere şi timpul său» («Костянтин Стере та його час», 2005), «Faţa ascunsă a cuvântu­­lui» («Невидиме обличчя слова», 2007). Кер. колектив. дослідж. «Istoria literaturii moldoveneşti» («Істо­­рія молдавської літератури», 1986–88, т. 1–2), де відоб­­ражено молд.-рос.-укр. літ. зв'яз­­ки, вплив творчості М. Гоголя, Т. Шев­­ченка, Лесі Українки, І. Франка, О. Довженка, Івана Ле на молд. літ-ру. Усі зазначені книги опубл. у Кишиневі.

К. М. Манолаке


Покликання на статтю