Вітте Микола Карлович — Енциклопедія Сучасної України

Вітте Микола Карлович

ВІ́ТТЕ Микола Карлович (02(14). 05. 1899, Черкаси – 09. 02. 1969, Ленінград, нині С.-Петербург, похов. у Києві) – фізіолог. Д-р мед. н. (1945), проф. (1946). Засл. діяч н. УРСР (1967). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. мед. ін-т (1925). Працював у НДІ гігієни праці та профес. захворювань (нині Ін-т медицини праці АМНУ, Київ): 1932–41, 1965–69 – зав. відділу фізіології праці, 1944–46 – дир.; під час 2-ї світ. війни – військ. лікар; 1946–52 – зав. каф. нормал. фізіології Київ. мед. стоматол. ін-ту; 1953–61 – проректор з наук. роботи, зав. каф. нормал. фізіології Вінн. мед. ін-ту; 1961–65 – зав. відділу гігієни та фізіології праці НДІ геронтології АМН СРСР (Київ). Водночас 1961–67 – заст. голови Вченої ради МОЗ УРСР. Осн. напрями наук. діяльності: фізіологія теплового та водно-сольового обміну людини при виконанні різних видів роботи та патол. станах; раціоналізація режимів праці та відпочинку, фізіол.-гігієн. регламентування праці в пром-сті та с. госп-ві.

Пр.: Новая модель хроноскопа // Невропатология и психиатрия. 1938. Т. 7, № 6; Учение И. П. Павлова о физиологии высшей нервной деятельности. К., 1954; Определение газового обмена у человека. К., 1955 (співавт.); Тепловой обмен человека и его гигиеническое значение. К., 1956; Терморегуляція людини в світлі кібернетики // ФЖ. 1965. № 5; Психофізіологічні та естетичні основи НОП. К., 1970 (співавт.).

Літ.: Кундиев Ю. И. Слово о профессоре Н. К. Витте // Журн. АМНУ. 1999. Т. 5, № 3.

Ю. І. Кундієв


Покликання на статтю