Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович — Енциклопедія Сучасної України

Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович

ВЛАДИ́МИРСЬКИЙ-БУДА́НОВ Михайло Флегонтович (15(27). 05. 1838, с. Бороздіно Тульс. губ., Росія – 24. 03(06. 04). 1916, Київ, похов. у м-ку Березна, нині смт Менського р-ну Черніг. обл.) – історик права. Чл.-кор. С.-Петербур. АН (1903). Навч. у Тульс. та Київ. духов. академіях, закін. істор.-філол. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1864). У 1868 захистив магістер. дис. «Немецкое право в Польше и Литве», яка була видана у С.-Петербурзі як монографія та відзнач. Уваров. премією С.-Петербур. АН (1869) і перевидана укр. мовою в «Руській істор. б-ці НТШ» (Л., 1903, т. 23). Працював викл. Київ. г-зії та кадет. корпусу; 1869–70 – у закордон. відрядженні; 1870–74 – проф. Демидов. юрид. ліцею у м. Ярославль (Росія), де у 1874 за працю «Государство и народное образование России ХVIII в.» отримав ступінь д-ра права; 1876–1915 – проф. Ун-ту св. Володимира у Києві, водночас від 1882 – гол. ред. Київ. тимчас. комісії для розгляду давніх актів, від 1887 – голова Істор. т-ва Нестора-літописця. Один із фундаторів Київ. істор.-юрид. школи. Наук. праці присвяч. історії права та соц.-екон. питанням історії України 13–18 ст., зокрема досліджував форми селян. землеволодіння і участь місц. населення у залюдненні Правобереж. України. Упорядник п'ятитом. вид. «Архив Юго-Западной России».

Пр.: Государство и народное образование в России XVIII века. Ч. 1. Система профессионального образования (от Петра І до Екатерины ІІ) // Временник Демидов. юрид. лицея. 1874. Кн. 6–8; Очерки из истории литовско-русского права. К., 1882; 1893; История имп. Университета св. Владимира. Т. 1. К., 1884; Передвижение южно-русского населения в эпоху Б. Хмельницкого. К., 1888; Поместья Литовского государства. К., 1889; Судебник 1589 г. Его значение и источники. К., 1902.

Літ.: Сборник статей по истории права, посвященных М. Ф. Владимирскому-Буданову. К., 1904; Бондарук Т. І. Основоположники київської історико-юридичної школи М. Ф. Владимирський-Буданов і Ф. І. Леонтович. К., 1995; Шемета Ю. М. Ф. Владимирський-Буданов: До історії наукової кар'єри // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Історія. 2002. Вип. 64.

Г. П. Герасимова


Покликання на статтю