Власенко Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Власенко Олександр Іванович

ВЛА́СЕНКО Олександр Іванович (23. 06. 1947, Львів) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1999), проф. (2002). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2004). Закін. Львів. політех. ін-т (1970), де і працював (1972– 74). У 1982–91 – у Президії АН УРСР: ст. н. с., вчений секр. наук.-організац. відділу; від 1991 – зав. відділу проблем дефектоутворення і нерівноваж. процесів у складних напівпровідниках, водночас 1991–2003 – вчений секр., від 2003 – заст. дир. Ін-ту фізики напівпровідників НАНУ (Київ). Дослідж. в галузі фізики напівпровідників, інфрачервоної фотоелектроніки. Виконав цикли експерим. і теор. дослідж. процесів дефектоутворення і взаємодії дефектів, стимульованих зовн. полями різної фіз. природи, а також нерівноважних електрон. процесів у багатокомпонентних, зокрема вузькощілинних, напівпровідниках.

Пр.: Акцепторы в Cd1-xMnxTe (<0,1) // ФТП. 1997. Т. 31, № 8; Role of laser-induced stress and shock waves in modification of the photoconductivity of CdHgTe films // Semiconductor Science and Technology. 1998. Vol. 13, № 11; Misfit dislocations and stresses in CdHgTe/CdTe heterojunections // J. Crystal Growth. 1999. Vol. 204, № 4; Фотопроводимость кристаллов CdHgTe с фотоактивными включениями // Прикладная физика. 2000. № 5; Laser-induced change in the photoelectric properties of MnHgTe crystals // Infrared Physics and Technologies. 2001. Vol. 42; Surface wave stimulated by pulse laser radiation in p-CdTe crystals // Phys. Stat. Sol. (b). 2002. Vol. 229, № 1; Sonic stimulated change of the charge carrier concentration in CdHgTe alloys // Там само (усі – у співавт.).

З. К. Власенко


Покликання на статтю