Власюк Петро Антипович — Енциклопедія Сучасної України

Власюк Петро Антипович

ВЛАСЮ́К Петро Антипович (03(16). 02. 1905, с. Чемериське Звенигород. пов. Київ. губ., нині Звенигород. р-ну Черкас. обл. – 18. 03. 1980, Київ) – вчений-агрохімік, фізіолог рослин. Д-р с.-г. н. (1946), проф. (1931), акад. АН УРСР (1948) та ВАСГНІЛ (1948). Засл. діяч н. УРСР (1956). Держ. нагороди СРСР. Закін. Уман. (1926) і Ленінгр. (нині С.-Петербург, 1930) с.-г. ін-ти. Від 1926 працював в Уман. с.-г. ін-ті: зав. каф. агрохімії і ґрунтознавства (1931–41, 1945–47), водночас – дир. Уман. с.-г. дослід. станції (1928–31), зав. лаб. агрохімії та сектору хімізації ВНДІ цукр. пром-сті (Київ, 1931–41, 1945– 47). У 1944–46 – заст. дир. Ін-ту ботаніки АН УРСР (Київ). Один із організаторів, заст. дир. та зав. відділу фізіології живлення рослин (від 1946), дир. (1952–73) та зав. відділу біохімії мікроелементів (1955–80) Ін-ту фізіології рослин і агрохімії АН УРСР (Київ, нині Ін-т фізіології рослин і генетики НАНУ). Водночас 1947–56 – зав. каф. ґрунтознавства Київ. ун-ту, від 1956 – зав. каф. агрохімії Укр. с.-г. академії. 1948– 56 – голова Відділ. с.-г. наук АН УРСР, 1956– 62 – президент Укр. академії с.-г. наук. Депутат 5-го скликання ВР УРСР (1959–63). Осн. наук. дослідж. у галузі агрохімії, фізіології рослин і ґрунтознавства. Засн. наук. школи з фізіол. ролі мікроелементів. Розробив систему живлення й удобрення найважливіших с.-г. культур. Опрацював теор. основи використання мікроелементів для підвищення врожайності різних с.-г. культур, обґрунтував теорію і практику застосування мічених атомів, розробив захисні системи проти ураження рослин радіацією та радіац. методи одержання мутантів – нових форм рослин. Організував вироб-во фосфор. добрив з мікроелементами (марганізов. суперфосфат та ін.).

Пр.: Нові марганцеві добрива. 1941; Агрофизиологические основы питания сахарной свеклы. 1950; Живлення та удобрення рослин. 1955; Микроэлементы и радиоактивные изотопы в питании растений. 1956; Метод меченых атомов в агрофизиологии. 1959; Марганцеве живлення і удобрення рослин. 1962; Биологические элементы в жизнедеятельности растений. 1969; Физиологическое значение молибдена для растений. 1975 (усі – Київ).

Літ.: Шістдесят років з дня народження академіка АН УРСР і ВАСГНІЛ Петра Антиповича Власюка // ВСГН. 1965. № 2; Манорик А. В., Климовицька З. М. Петро Антипович Власюк // УБОЖ. 1965. Т. 22, № 3; Академік Власюк Петро Антипович (1905–1980): Біобібліогр. покажч. К., 2005.

К. С. Ткачук


Покликання на статтю