Кордюк Олександр Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Кордюк Олександр Анатолійович

КОРДЮ́К Олександр Анатолійович (09. 12. 1967, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2000), проф. (2006), чл.-кор. НАНУ (2012). Закін. Моск. фіз.-тех. ін-т (1991). Відтоді пра­­цює в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ): від 2001 – пров. н. с., від 2012 – зав. відділу надпровід­­но­­сті. Напрями дослідж.: елек­­тронна структура та електронні властивості, надпровідність, зарядове та спінове впорядкування, поверхн. стани, топол. ізолятори, спінтроніка; механіз­­ми та застосування надпровідності, ВТНП-купрати, надпровід­­ники на основі заліза, вихорова матерія, левітація; ARPES, STS, магнетометрія та транспорт, ле­­вітац. методи. Експерименталь­но довів спін-флуктуац. природу електрон. розсіювання та надпровід. спарювання у ВТСП; ра­­зом з ін. науковцями вказав на те, що псевдощілина у ВТСП-купратах є наслідком несумір. хвилі спінової щільності, дослідив низку з'єднань нових надпровідників на основі заліза, розшифрував їхню електронну структуру та виявив жорстку ко­­реляцію цієї структури з т-рою надпровід. переходу, встановив ефект фотоелектрон. допіруван­­ня спін-розділених поверхн. ста­­нів у топол. ізоляторах.

Пр.: Magnetic levitation for hard su­­perconductors // J. Applied Physics. 1998. Vol. 83; Origin of the peak-dip-hump line shape in the superconducting-state (p,0) photoemission spectra of Bi2Sr2CaCu2O8 // Phys. Rev. Lett. 2002. Vol. 89 (спів­авт.); Two energy gaps and Fermi-surface «Arcs» in NbSe2 // Там само. 2009. Vol. 102 (спів­авт.); Nonmonotonic pseu­­dogap in high-Tc cuprates // Phys. Rev. B. 2009. Vol. 79 (спів­авт.); Super­­con­­ductivity without nesting in LiFeAs // Phys. Rev. Lett. 2010. Vol. 105 (спів­авт.); Iron based superconductors: magnetism, superconductivity and electronic struc­­ture // Low Temp. Phys. 2012. Vol. 38.

В. М. Пан

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. М. Пан . Кордюк Олександр Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3517 (дата звернення: 26.10.2021)