Воблий Вадим Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Воблий Вадим Костянтинович

ВО́БЛИЙ Вадим Костянтинович (09(22). 04. 1905, Варшава – 1956, Київ) – економіст. Канд. екон. н. (1940). Син К. Воблого. Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1925). Працював в Ін-ті демографії АН УРСР (Київ, 1925– 38); від 1938 – в Ін-ті економіки АН УРСР (Київ): ст. н. с., водночас – викл. Київ. ін-ту нар. госп-ва. Наук. праці у галузі демограф. статистики та екон. географії.

Пр.: Теоретичний вступ до програми для збирання звичаїв з адміністративного права. Садибне самоврядування // Пр. Комісії для виучування звичаєвого права України. К., 1928. Вип. 3; Домові організації й домові комітети в Київі // Там само; Жовтневий район на Сумщині // Там само; Потребительская кооперация в Германии // Советская торговля. 1933. № 3; Естественное движение населения в капиталистических странах в период всеобщего кризиса капитализма // Плановое хозяйство. 1934. № 3; Перепись населения в странах капитализма // Там само. 1936. № 7.

Ю. В. Кіндзерський


Покликання на статтю