Воблий Костянтин Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Воблий Костянтин Григорович

ВО́БЛИЙ Костянтин Григорович (15(27). 05. 1876, с. Царичанка Кобеляц. пов. Полтав. губ., нині смт Дніпроп. обл. – 12. 09. 1947, Київ) – економгеограф. Батько В. Воблого. Д-р політ. економії і статистики (1911), проф. (1911). Акад. АН УРСР (1919). Засл. діяч н. УРСР (1944). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. духовну академію (1900), юрид. ф-т Варшав. ун-ту (1904). Отримав ступ. канд. права і золоту медаль за працю «Заатлантическая эмиграция, ее причины и следствия» (1904) та був залишений в ун-ті для підготовки до професор. звання. Від 1906 – у Київ. ун-ті: приват-доц.; у 1909 захистив магістер. дис. «Очерки по истории польской фабричной промышленности»; у 1911 – доктор. дис. «Третья профессионально-промышленная перепись в Германии»; 1909–20 – проф.; 1939– 41 та 1944–47 – зав. каф. екон. географії; водночас у 1912–17 – проф., 1917– 19 – ректор Київ. комерц. ін-ту; 1928–30 – віце-президент ВУАН; 1939–42 – зав. Відділу економгеографії, 1942– 47 – дир. Ін-ту економіки АН УРСР; від 1945 – чл. Держплану УРСР. Основні напрями наук. досліджень: економіка і нар. госп-во України, комплексне вирішення проблеми Дніпра, екон.-геогр. районування. Дав визначення предмета страхування як науки; розглянув питання фінанс. політики та страхових капіталів; дослідив розміщення, формування та розвиток цукр. пром-сті і формування та розвиток найманої робочої сили на цукроварнях.

Пр.: Проблема воспитания по Канту (Очерк из истории педагогики). Варшава, 1904; Статистика: Курс лекций, читанный в Университете св. Владимира в осеннем семестре 1907–08 г. К., 1908; Очерки по истории польской текстильной промышленности. Т. 1. К., 1909; Статистика: Пособ. к лекциям. К., 1909; 1912; 1918; 1922; 1924; Производительные силы Галиции: Статистико-экон. очерк. К., 1915; Основы экономии страхования. К., 1915; 1923; Начальный курс политической экономии: История, теория и финансы. К., 1918; Экономическая география Украины. К., 1919; Польский текстильный рынок. К., 1924; Нариси з історії російсько-української цукрово-бурякової промисловості. Т. 1–3. К., 1928– 31; Проблема Великого Дніпра. К., 1936; Нарис історії України. Уфа, 1942; Торонто, 1944; Київ – серце України. К.; Л., 1944; Фізико-географічний огляд // Економічна географія Радянської України. К., 1945; Народне господарство Радянської України. К., 1945 (співавт.); Відбудова цукрової промисловості УРСР і шляхи її подальшого розвитку. К., 1946; До економіки районування УРСР. К., 1947.

Літ.: Ровнер О. С. К. Г. Воблий. К., 1968; Щербань Т. К. Г. Воблий: До 120-річчя від дня народження // ЕУ. 1996. № 4. Пістун М. Д. Костянтин Григорович Воблий — видатний український економіко- географ. К., 2006.

Г. П. Герасимова


Покликання на статтю