Вовк Андрій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Вовк Андрій Іванович

ВОВК Андрій Іванович (07. 01. 1952, с. Залізки Золотоніс. р-ну, нині Черкас. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1996), чл.-кор. НАНУ (2009). Закін. Київ. ун-т (1974). Працював в Ін-ті орган. хімії АН УРСР (1974–87); від 1989 – в Ін-ті біоорган. хімії та нафтохімії НАНУ (Київ): ст. н. с., зав. відділу механізмів біоорган. реакцій (від 1999) та заст. дир. з наук. роботи (від 2000). Досліджує механізми біоорган. реакцій, модельні перетворення природних і синтетич. низькомолекуляр. біорегуляторів, механізми інгібування неспециф. фосфатаз фосфоновими кислотами. З’ясував закономірності ряду окисно-відновних реакцій, що відбуваються в присутності вітаміну В1 та ін. солей тіазолію.

Пр.: Пируватдекарбоксилаза: Механистические модели паракаталитических взаимодействий // УБЖ. 1996. Т. 68, № 3; Кинетика окисления витамина В1 и его О-ацилзамещенных аналогов феррицианидом. Механистическая модель тиаминсвязывающего белка // Журн. общей химии. 2000. Т. 70, вып. 7 (співавт.); Восстановление цитохрома С при взаимодействии с тиамином и его структурными аналогами // Журн. общей химии. 2002. Т. 72, вып. 11 (співавт.); Calix[4]arene methylenebisphonic acids as calf intestine alkaline phosphatase inhibitors // Organic and Вiomolecular Chemistry. 2004. Vol. 2, № 21 (співавт.).

Літ.: Інститут органічної хімії НАН України. 70 років. К., 2009.

О. П. Бойко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
О. П. Бойко . Вовк Андрій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35200 (дата звернення: 09.05.2021)