Вовк Іван Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Вовк Іван Федорович

ВОВК Іван Федорович (20. 11. 1936, с. Линовське, нині Золотоніс. р-ну Черкас. обл.) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1977). Закін. геол. (1961) і фіз. (1969) ф-ти Київ. ун-ту. Працював в Укр. н.-д. геол.-розв. ін-ті (Львів, 1961–67); ін-ті «Укргіпроводгосп» Мін-ва меліорації і водного госп-ва УРСР (Київ, 1967– 69); Проблем. лаб. н.-д. сектору Київ. ун-ту (1969–71); від 1971 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР (Київ): зав. відділ. гідрогеохімії і охорони підзем. вод (1978–83). У 1983–89 та 1997– 2001 був співроб. відділу радіац. безпеки МАГАТЕ (Відень). 1989–97 – гол. н. с. Ін-ту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ та Держ. ком-ту України з геології та використання надр (Київ). Від 2001 – у Відні. Наук. дослідж. у галузі геохімії підзем. вод, зокрема фіз.-хім. процесів взаємодії гірських порід у водних розчинах при осадовому циклі. Вперше виконав низку важливих дослідж. із впливу радіоактив. випромінювань на хім. склад і фіз.-хім. властивості підзем. вод і гірських порід, а також порових розчинів донних мор. відкладів. Був експертом Укр. територ. комісії із запасів корис. копалин.

Пр.: Современные инструментальные методы анализа природных вод. К., 1970 (співавт.); Подземные воды четвертичных отложений платформенной части УССР. К., 1973 (співавт.); Подземные воды. К., 1974; Происхождение гидросферы Земли. К., 1975; Формирование подземных вод Днепровско-Донецкого бассейна. К., 1977 (співавт.); Рассолы кристаллического фундамента щитов. К., 1982.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю