Вовк Ігор Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Вовк Ігор Володимирович

ВОВК Ігор Володимирович (11. 04. 1939, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі акустики. Д-р фіз.-мат. н. (1987), проф. (1995). Закін. Київ. політех. ін-т (1961). Працював 1961–88 у Київ. НДІ гідроприладів: від 1973 – ст. н. с., 1981–88 – зав. лаб.; від 1989 – в Ін-ті гідромеханіки НАНУ (Київ): пров. н. с., від 1993 – зав. лаб. акустич. перетворювачів. Досліджує дифракцію хвиль на пружних тілах, теорію випромінювання звуку, принципи створення електроакустич. перетворювачів, акустичну та електр. взаємодії перетворювачів у гідроакустич. антенах. Розробляє матем. методи розв'язування гранич. задач акустики, комп'ютерні системи аналізу дихал. шумів у людини з метою діагностики.

Пр.: Волновые задачи рассеяния звука на упругих оболочках. К., 1986 (співавт.); Проблемы регистрации и классификации шумов дыхания человека // Акустич. журн. 1994. Т. 40, № 1 (співавт.); Возможности и перспективы диагностики легочных патологий с помощью компьютерной регистрации и обработки шумов дыхания // Акустич. вісн. 1998. Т. 1, № 1 (співавт.); Излучение звука решеткой, образованной соосными цилиндрическими пьезокерамическими оболочками с торцевыми экранами // Там само. 2002. Т. 5, № 2; Об одном строгом методе оценки акустических свойств шумоподавляющих барьеров // Там само. 2004. № 4.

Л. Ф. Корецька


Покликання на статтю