Вовчка Марка літературно-меморіальний будинок-музей — Енциклопедія Сучасної України

Вовчка Марка літературно-меморіальний будинок-музей

ВОВЧКА́ МАРКА́ ЛІТЕРАТУ́РНО-МЕМОРІА́ЛЬНИЙ БУДИ́НОК-МУЗЕ́Й Відкритий 1956 у м. Нальчик Кабардино-Балкарії (РФ) як Музей-бібліотека ім. Марка Вовчка. Від 1978 – будинок-музей. У фондах – бл. 1300 експонатів, з них понад 770 од. осн. фонду (фотографії, документи про перебування письменниці в Орлі, за кордоном, у С.-Петербурзі, Долинську; твори Дж. Ґрінвуда і Ж. Верна у перекладі Марка Вовчка; численні видання творів письменниці мовами народів СРСР і світу, зокрема прижиттєве видання її творів «Полное собрание сочинений: В 7 т.» (Саратов, 1896–99), «Украинские народные рассказы» у перекл. І. Тургенєва тощо). Відтворено мемор. кабінет, у якому зібрано особисті речі письменниці, зокрема стіл, рояль. Експонується картина С. Кириченка «Зустріч Марка Вовчка та І. Тургенєва з Т. Шевченком». На подвір'ї – могила і пам'ятник письменниці (1978; скульптор В. Фещенко). Дир. – М. Романенко (від 1992).

С. С. Ахматова


Покликання на статтю