Корейша Леонід Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Корейша Леонід Олександрович

КОРЕ́ЙША Леонід Олександрович (08(20). 08. 1896, м. Вітебськ, нині Білорусь – 01. 06. 1973, Москва) – лікар-хірург, фізіолог. Д-р мед. н. (1940), проф. (1940). Засл. діяч н. РРФСР (1962). Держ. нагороди СРСР. Навч. у Варшав. ун-ті (1914–15), закін. Моск. ун-т (1919), де й працював 1922–25. Від 1925 – у 2-му Моск. мед. ін-ті; водночас – ст. н. с., зав. патофізіол. відділу Мед.-біол. ін-ту. 1926–27 перебував у наук. відрядженні в Німеччині, вивчав фізіологію нерв.-м'я­­зо­­вої діяльності. 1932 брав участь в орг-ції Ін-ту нейрохірургії АМН СРСР у Москві, 1933–39 очолю­­вав у ньому хірург. і фізіол. сектори, 1946–73 – клін. відділ.; 1939–41 – зав. каф. заг. хірургії 1-го Київ. мед. ін-ту; водночас 1940–41 – кер. нейрохірург. клініки Київ. психоневрол. ін-ту; 1941–42 – зав. каф. хірург. хвороб з військ.-польовою хірургією Томського мед. ін-ту (РФ); 1943–46 – проф. каф. факультет. хірургії 1-го Моск. мед. ін-ту. Вивчав центр. і периферичну регуляції серц.-судин. діяльнос­­ті, вплив черепно-мозк. травми на внутр. органи, кірк.-підкірк. взаємозв'язки, взаємодію півкуль великого мозку й мозочка, патогенез травматич. шоку, а також питання хірург. лікування гліом, запал. захворювань мозку та його оболонок. К. удосконалив і запровадив у нейрохірург. практику метод перфорації кінцевої пластинки 3-го шлуноч­­ка при закритій водянці мозку.

Пр.: К патологии шейного симпатического нерва // Хирург. арх. 1924. № 15–16; Современное состояние хирургии головного мозга. Москва, 1957; Электрическая активность мозжечка человека в норме и патологии. Москва, 1959 (спів­авт.); Динамика экзофтальма при опухолях задней черепной ямки // ВН. 1961. № 1 (спів­авт.); О принципах лечения внутримозговых опухолей // Там само. 1964. № 4.

Літ.: Леонид Александрович Корейша (К 70-летию со дня рожд.) // ВН. 1967. № 1; Белошицкий В. В., Педаченко Е. Г. История киевской нейрохирургии. Профессор Леонид Александрович Корейша (1896–1973) // Укр. нейрохірург. журн. 2008. № 2; Москаленко В. Ф., Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–2006). К., 2006.

В. І. Цимбалюк


Покликання на статтю