Біологічна меліорація водойм — Енциклопедія Сучасної України

Біологічна меліорація водойм

БІОЛОГІ́ЧНА МЕЛІОРА́ЦІЯ ВОДО́ЙМ – система заходів, спрямованих на поліпшення якостей водного середовища за допомогою водних організмів (гідробіонтів). Принцип Б. м. в. базується на властивості окремих видів водних рослин і тварин вилучати з води різноманітні речовини та мікроорганізми, очищати від орган. залишків піщані пляжі, прискорювати деевтрофікацію водойм тощо. У Б. м. в. беруть участь усі гідробіонти, проте найважливіша роль належить мікроорганізмам як мінералізаторам орган. речовин та водоростям – генераторам кисню, тваринам – фільтраторам води, а також акумуляторам важких металів, радіонуклідів та ін. забруднювачів води. Б. м. в. відбувається через стимулювання життєдіяльності організмів-меліораторів, що досягається створенням оптимал. умов для збільшення в разі потреби їхньої чисельності. Позитивні результати Б. м. в. у прісних водах України досягаються завдяки використанню біоплато (інж. водоохоронні споруди), в яких угруповання вищих водяних рослин виконують роль біофільтра й поліпшують якість води. Виявлено можливості використання рослиноїд. риб (зокрема білого амура в каналах Пд. України і товстолобика у дніпров. водосховищах) як біол. меліораторів з метою деевтрофікації водойм і підвищення рибопродуктивності. Ці методи запропоновані в Ін-ті гідробіології НАНУ. У Чорному та Азовському морях для Б. м. в. використовують штучні рифи, створювані на базі наук. розробок Одес. відділ. Ін-ту біології пд. морів НАНУ.

Літ.: Поликарпов Г. Г. Радиоэкология морских организмов. Накопление и биологическое действие радиоактивных веществ. Москва, 1964; Человек и биосфера. Ученые Украинской ССР в реализации программы ЮНЕСКО: Сб. науч. трудов. К., 1983.

Ю. П. Зайцев


Покликання на статтю