Корелякова Ірина Луківна — Енциклопедія Сучасної України

Корелякова Ірина Луківна

КОРЕЛЯКО́ВА Ірина Луківна (01. 04. 1931, Ленінград, нині С.-Пе­тербург – 04. 04. 1995, там само) – гідробіолог. Д-р біол. н. (1983). Закін. Ленінгр. ун-т (1955). Від 1958 працювала в Ін-ті гідробіо­логії АН УРСР (Київ): ст. н. с. (від 1968); від 1985 – у Держ. НДІ озер. і річк. рибного госп-ва (С.-Пе­тербург): 1991–95 – пров. н. с. Досліджувала структуру та про­­дуктивність водних фітоценозів, особливості їхнього розподілу, динаміку розвитку, пробле­­ми картування рослин. покриву водосховищ Дніпров. каскаду, Десни, придунай. водойм. Уста­­новила закономірності формування та розвитку рослин. покри­­ву великих рівнин. водосховищ. Авторка розділів у кн. «Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулированного стока» (1967), «Біологія риб Кре­­менчуцького водосховища» (1970) та «Киевское водохранилище» (1972; усі – Київ).

Пр.: Краткая характеристика мелководий и их растительного покрова в Кременчугском водохранилище // ГБЖ. 1975. Т. 11, № 2; Растительность Кременчугского водохранилища. К., 1977; Математическая модель динамики биомассы некоторых водных макрофитов (на примере ценопопуляции Typha anqustifolia L.) // ГБЖ. 1979. Т. 15, № 2 (спів­авт.).

І. Ю. Іванова, Т. М. Дяченко


Покликання на статтю