Біологічні цикли — Енциклопедія Сучасної України

Біологічні цикли

БІОЛОГІ́ЧНІ ЦИ́КЛИ – періодично повторювані в організмах та їхніх угрупованнях (популяціях, біоценозах) зміни біологічних явищ, які виникли в процесі еволюції внаслідок пристосування до циклічних змін умов зовнішнього середовища. Б. ц. можуть бути добовими (коливання фізіол. процесів і зміни поведінки тварин протягом доби), сезонними (розмноження, міграції тварин, сплячка, діапауза тощо) й багаторічними (сукцесії, масова поява деяких комах, мишоподібних гризунів та ін. тварин через певну кількість років). В основі добових Б. ц. лежать автоматичні механізми, сезонних – зміни обміну речовин. Багаторічні Б. ц. пов'язані з цикліч. коливаннями косміч. чинників, клімату тощо. До Б. ц. належать і життєві цикли (всі стани формоутворення від яйцеклітини до яйцеклітини дорослого організму). Див. також Біологічні ритми.

В. Г. Долін


Покликання на статтю