Кореневський Леонід Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кореневський Леонід Іванович

КОРЕНЕ́ВСЬКИЙ Леонід Іванович (06. 05. 1916, Київ – 20. 01. 1974, там само) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1970). Закін. Київ. мед. ін-т (1941). Працював в Ін-ті експерим. біології та патології (нині у складі Ін-ту фізіології НАНУ, Київ, 1944–53); відтоді – у Київ. рентґенорадіол. та онкол. ін-ті (нині Нац. ін-т раку): зав. ендокринол. лаб. (1959–74). Вивчав вплив нерв. та ендокрин. систем, запалення на ріст та вибіркове метастазування злоякіс. пухлин. Обґрунтував схеми комплекс. патогенет. терапії злоякіс. пухлин (разом з І. Шевченком), використання рідини Гордєєва та ін. препаратів у лікуванні онкол. захворювань.

Пр.: Влияние нарушения иннервации селезенки на рост в ней внутривен­­но привитой кроличьей карциномы // ВД. 1953. № 6; Гостре асептичне запалення та розвиток кролячої карциноми // МедЖ. 1954. Т. 24, вип. 6; Опу­­холевый процесс и нервная система. К., 1958 (спів­авт.); Пути повышения эффективности комплексной терапии злокачественных новообразований // Мат. 2-го Всесоюз. съезда онкологов. Ленинград, 1959; Гормонотерапия боль­­ных раком молочной железы. К., 1961 (спів­авт.).

Л. Ф. Арендаревський


Покликання на статтю