Блажиєвський Лаврентій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Блажиєвський Лаврентій Федорович

БЛАЖИЄ́ВСЬКИЙ Лаврентій Федорович (06. 04. 1939, с. Війниця Демидів., нині Млинів. р-ну Рівнен. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1994). Закін. Львів. ун-т (1962), де й працює: асист. (1965– 69), доц. (1970–77, 1984–91), зав. каф. (1978–84), від 1992 – проф. каф. теор. фізики. Осн. наук. дослідж. пов'язані зі статист. механікою та матем. методами квант. теорії. Запропонував новий метод регуляризації континуал. інтегралів для систем з неквадратич. за швидкостями лагранжіанами, на основі чого розвинув функціон. формулювання слаборелятивіст. статист. механіки в лагранжевих змінних як альтернативу традиц. оператор. підходові.

Пр.: До статистичної термодинаміки квазірелятивістської системи заряджених частинок // УФЖ. 1975. Т. 20, № 8; Интегралы по путям в конфигурационном пространстве в слаборелятивистской теории многих тел // Там само. 1986. Т. 66, № 3; Нова модифікація інтеграла по траєкторіях в конфігураційному просторі // Доп. АН УРСР. Сер. А. 1986. Т. 66, № 5; Операторні методи квантової теорії: Лекції. Л., 1993; Об одном представлении статистической суммы в грассмановых переменных // ТМФ. 2001. Т. 126, № 2.

В. М. Ткачук


Покликання на статтю