Бланк Бер Пінхусович — Енциклопедія Сучасної України

Бланк Бер Пінхусович

БЛАНК Бер Пінхусович (08(20). 06. 1897, м. Лібава Курлянд. губ., нині Лієпая, Латвія – 19. 07. 1957, Харків) – графік. Чл. СХУ (1944), АРМУ (1927–31), об'єдн. «Художник» (1937–38), СХ Казах. РСР (1943–44). Закін. Харків. худож. ін-т (1922–29; викл. С. Прохоров, М. Шаронов, І. Падалка). Викладав у худож. технікумі (1930–32), Палаці піонерів (1936–41, 1944–46), худож. школі (1946–47), Худож. ін-ті (1933–34, 1947–50) – всі у Харкові. Працював у галузі станкової та книжк. графіки (1927–55). Від 1927 брав участь в обл., респ. та всесоюз. виставках. Персон. виставки 1956, 1997 у Харків. ХМ. Один із засновників графіч. школи Харкова. У творчості спирався на досягнення школи М. Бойчука. Працював у різноманіт. графіч. техніках, переважно у деревориті та ліногравюрі. Дотримувався принципів оповідної реалістич. ілюстрації, складав цілісні ансамблі книжк. оформлення. Зробив знач. внесок у спадщину євр. діаспори Харкова, книжк. й станкової графіки України 1930–50-х рр. Твори Б. зберігаються у Харків., Бердян. ХМ, Казах. картин. галереї та ін.

Тв.: станкова графіка – серії «Євреї на землі» (1930, співавт.), «Старе і нове» (1930–31, співавт.), «Антирелігійна» (1932, співавт.), «Біженці» (1942), «Пам'ятати» (1942–45); естампи – «Пісня» (1927), «Пушкін у театрі» (1937), «Дівчина з кішкою» (1947), «Маленький Франко читає Кобзаря» (1956); іл. до книг «Мандри Гуллівера» Дж. Свіфта (К.; Х., 1935, співавт.), «Легенда про Тіля Уленшпігеля» Ш. де Костера (К.; О., 1935, співавт.), «Фішка Кривий» М. Мойхер-Сфорима (1936), зб. «Партія веде» П. Тичини (К., 1937), віршів М. Рильського (К., 1946), до комедій В. Шекспіра (К., 1946), віршів Б. Котлярова «Обращение к другу» (Х., 1962).

Літ.: Лившиц Т. Мастер гравюры // КЗ. 1957, 20 июня; Врона І. Українська радянська графіка: Альбом. К., 1958; Безхутрий М. М. Художники Харкова. Х., 1967; Соколюк Л., Титаренко Н. Графічна школа Івана Падалки. Х., 1994; Іваницька Г. Б. Б. П. Бланк. Х., 1997; Її ж. Блискучий талант майстра // Слобода. 1997, 27 серп.; Мистецькі шляхи Харківщини. Х., 1998.

В. Д. Путятін


Покликання на статтю