Коренівський Данило Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Коренівський Данило Григорович

КОРЕНІ́ВСЬКИЙ Данило Григорович (18. 10. 1937, с. Харківці Гадяц. р-ну Полтав. обл. – 31. 01. 2014, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1994). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1983). Закін. Київ. ун-т (1959). Відтоді працював на Ки­­їв. з-ді автоматики; від 1966 – в Ін-ті математики НАНУ (Київ): від 1981 – кер. лаб. стійкості керов. систем, від 1996 – пров. н. с. Наук. дослідження: якісна теорія диференціал., різниц. і диференціал.-різниц. рівнянь; нелінійна механіка і теорія коливань; матем. теорія стійкості руху неперерв. і дискрет. динам. систем при стохаст. збуреннях їх параметрів; теорія інерціал. керування баліст. і косміч. ракетами. Застосував для дослідж. стійкості стохаст. систем матричні алгебр. рівняння Сільвестра і в їх термінах сформулював коефіцієнтні критерії асимп­­тот. стійкості у серед. квадратичному; виявив і дослідив дестабілізуючий ефект параметр. стохаст. збурень типу білого шуму в ліній. і квазіліній. дискрет. динам. системах.

Пр.: Некоторые задачи инерциального управления. 1977 (спів­авт.); Устой­­чивость динамических систем при случайных возмущениях параметров: Алгебр. критерии. 1989; Устойчивость решений детерминированных и стохастических дифференциально-раз­­ностных уравнений (алгебраические критерии). 1992; Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних сис­­темах. 2006 (рос. перекл. – 2008); Стій­­кість розв'язків систем різницевих рів­­нянь при стохастичних збуреннях їх кое­­фі­цієнтів: Алгебр. критерії. 2010 (усі – Київ).

Літ.: Данило Григорович Коренівсь­­кий (до 70-річчя від дня народження) // Зб. пр. Ін-ту математики НАНУ. 2007. Т. 4, № 2.

М. Л. Горбачук

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
М. Л. Горбачук . Коренівський Данило Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3552 (дата звернення: 26.10.2021)