Бліхар Євген Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Бліхар Євген Йосипович

БЛІ́ХАР Євген Йосипович (08. 04. 1930, Тернопіль) – лікар-фтизіатр. Д-р мед. н. (1988), проф. (1988). Закін. Станіслав мед. ін-т (нині Івано-Франківськ, 1955). Працював лікарем (1955–58); від 1958 – гол. лікар Терноп. облтубдиспансеру; від 1974 – асист., від 1979 – доц., від 1988 – проф. каф. туберкульозу Терноп. мед. академії. Осн. напрями наук діяльності: орг-ція фтизіатр. та пульмонол. служби, пошуків най­ефективніших методик лікуван­ня хворих на туберкульоз легень, вивчення перекисного окислення ліпідів і застосування антиокси­дантів у клініці туберкульозу.

Пр.: Метод безголкової постановки проби Манту з 2 ТЕ. К., 1968; Приме­нение галаскорбина при лечении больных туберкулезом легких. К., 1970; Комбинированная фармакоте­рапия заболеваний печени у больных туберкулезом с использованием ан­тиоксидантов. Т., 1987; Організація пульмонологічної допомоги. Т., 1996; Респіраторні і нереспіраторні функції легень у пульмонологічній патології та їх діагностичне значення. Т., 1999; Фтизіатрія: Підруч. Т, 2002.

І. Т. П’ятночка

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
І. Т. П’ятночка . Бліхар Євген Йосипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35528 (дата звернення: 07.05.2021)