Коренман Ізраїль Миронович — Енциклопедія Сучасної України

Коренман Ізраїль Миронович

КОРЕНМАН Ізраїль Миронович (05. 01. 1904, м. Цюрупинськ, нині Херсон. обл. – 01. 10. 1988, Одеса) – фахівець у галузі аналітичної хі­­мії. Д-р хім. н. (1939), проф. (1940). Держ. нагороди СРСР. Закін. Одес. хім.-фармацевт. ін-т (1927), де відтоді й працював. Водночас очолював хім. лаб. Одес. обл. відділу праці та викладав в Одес. ун-ті (1935–37). У 1937–84 – зав. каф. аналіт. хі­­мії, 1939–44 – декан хім. ф-ту, організатор та наук. кер. (до 1960) лаб. мікроаналізу Горьков. ун-ту (нині Нижній Новгород, РФ). Наук. дослідження: мікрокрис­­талоскопія; мікро- і ультрамікро­­аналіз; визначення констант не­­стійкості комплекс. іонів; процеси екстракції та співосаджен­­ня; застосування орган. реаген­­тів та радіоактив. ізотопів в аналіт. хімії тощо. Редагував «Ученые записки» та міжвузів. зб. «Химия и химическая технология».

Пр.: Количественный микрохимический анализ. 1949; Аналитическая химия таллия. 1960; Введение в ко­­личественный ультрамикроанализ. 1963 (перекл. – англ., япон., румун. та польс. мовами); Аналитическая химия калия. 1964; Фотометрический анализ. Методы определения органических со­­единений. 1970; Экстракция в анализе органических соединений. 1977; Новые титриметрические методы. 1983 (усі – Москва).

Літ.: Израиль Миронович Корен­­ман: (К 60-летию со дня рожд.) // ЖАНХ. 1964. Т. 19, вып. 1; Горохов А. А. Жизнь в науке. Израиль Миронович Корен­­ман // Вест. Одес. ун-та. 2005. № 3; Вчені вузів Одеси: Серія біобібліографічних довідників. О., 1994–2000.

Л. М. Ерайзер

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю