Блохін Євген Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Блохін Євген Петрович

БЛОХІ́Н Євген Петрович (01. 05. 1928, м. Бердянськ, нині Запоріз. обл.) – фахівець у галузі механіки. Бать­ко С. Блохіна. Д-р тех. н. (1973), проф. (1974). Премія ім. О. Динника АН УРСР (1980). Держ. на­городи СРСР. Держ. премія Укра­їни у галузі н. і т. (2002). Закін. Дніпроп. ін-т інж. залізнич. транс­порту (1949). Від 1943 працю­вав на вироб-ві. Від 1950 – у Дні­проп. тех. ун-ті залізнич. транс­порту: асист., доц., проф., кер. н.-д. лаб. динаміки та міцності рухомого складу залізниць (від 1972), одночасно – зав. каф. теор. (1973–83) та буд. (від 1983) ме­ханік та проректор з навч. ро­боти (1974–2002). Теор. та експерим. дослідж. нестаціонар. режимів руху неліній. мех. си­стем, міцності, стійкості та без­пеки руху локомотивів, вагонів, поїздів.

Пр.: Динамика поезда: нестацио­нарные продольные колебания. 1982; Расчеты и испытания тяжеловесных поездов. 1986; Расчет грузовых ваго­нов на прочность при ударах. 1989 (усі – Москва); Influence of the Design and State of Wagon's Running Gear and Track on the Wear of Wheels and Rails // Confеrence of International Heavy Haul Association. Moscow, 1999; Динаміка електричного рухомого складу. Дн., 2002.

Літ.: Сосновский Л. А., Зенгинов Н. А. Отечественные ученые-железнодо­рожники: Краткий биогр. слов.-справоч. Гомель, 1993; Присняков В. Ф. и др. Развитие механики в высшей школе Приднепровского региона. Дн., 1996.

М. Л. Коротенко


Покликання на статтю