Блохін Сергій Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Блохін Сергій Євгенович

БЛОХІ́Н Сергій Євгенович (27. 03. 1954, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі гірничої механіки. Син Є. Блохіна. Д-р тех. н. (1989), проф. (1991). Закін. Дніпроп. ін-т інж. залізнич. транспорту (1977). Від 1981 працює в Дніпроп. гірн. ін-ті (нині Нац. гірн. ун-т): асист., доц., проф., від 1987 – наук. кер. Центру динаміки та міцності несучих конструкцій штуч. споруд гірн.-металург. підпр-в, від 1993 – зав. каф. буд. та теор. механіки, від 1994 – декан мех.-машинобуд. ф-ту. Наук. праці присвяч. динаміці та міцності екіпажів рухомого складу кар'єр. транспорту з еле­ментами верх. будови колії, пи­танням напружено-деформ. ста­ну несучих конструкцій штуч. споруд підпр-в гірничодобув. пром-сті.

Пр.: Математическая модель про­странственных колебаний сталежеле­зобетонных пролетных строений. Ди­намические характеристики механи­ческих систем. К., 1984 (співавт.); Улучшение динамических качеств тя­говых агрегатов при движении в кри­волинейных участках малого радиу­са // ГорЖ. 1988. № 4 (співавт.); Неко­торые вопросы разрушения горных пород. Дн., 1995 (співавт.); Методы моделирования при проектировании горного оборудования: Учеб. Дн., 1998 (співавт.); Точные решения некоторых задач механики. Дн., 2000 (співавт.).

Літ.: Присняков В. Ф. и др. Разви­тие механики в высшей школе При­днепровского региона. Дн., 1996.

А. А. Сердюк


Покликання на статтю