Боберський Іван — Енциклопедія Сучасної України

Боберський Іван

БОБЕ́РСЬКИЙ Іван (псевд. та крипт.: Бб, І. Б., Оей, Рек, Ий та ін.; 14. 08. 1873, с. Доброгостів, нині Дрогоб. р-ну Львів. обл. – 17. 08. 1947, м. Тржич, нині Сербія і Чорногорія) – громадський діяч. Навч. у Львів. ун-ті, ун-тах Відня та Ґраца (Австрія). Вивчав нові методи фіз. виховання. Від 1900 – проф. фіз. культури та нім. мови Львів. укр. академ. г-зії, водночас 1908–14 – голова спорт. т-ва «Сокіл-Батько». Б. першим увів укр. спорт. термінологію, яку широко використовували на зх.-укр. землях до 1939. Організатор спорт. т-в укр. молоді, ініціатор створення перших спорт. видань у Галичині. За його ред. 1901–14 виходило неперіод. вид. «Вісти з Запорожа». 1912 – 14 редагував щомісяч. часопис «Січові вісті», що в перший рік виходив як щомісяч. додаток до г. «Громадський голос», на сторінках якої, поряд з інформацією про січові т-ва, публікувалися й художні твори. Б. видав низку листівок спорт. тематики, власним коштом опублікував перші підручники гімнаст. вправ, спорт. ігор: «Забави й гри рухові» (Л., 1904–05), «Значення руханкових товариств» (Л., 1909). Завдяки його ініціативі видано 1-й посібник для укр. Пласту. Під час 1-ї світ. війни Б. – чл. бойової управи, скарбник Легіону УСС, а 1918–20 – голова відділу військ. преси Держ. секретаріату ЗУНР. 1920 уряд ЗУНР призначив Б. повноваж. представником до США та Канади для орг-ції допомоги стрілец. війську. Від 1925 – представник Львів. т-ва опіки над укр. емігрантами в Канаді. Збирав матеріали про укр. часописи, книгарні, друкарні, укр. школи, церк. життя на амер. землі, вів статистику укр. еміграції, співзасн. б-ки «Канадіяна». Автор рукопису «Літопис канадських українців», карти Канади з поселеннями українців 1-ї та 2-ї хвилі еміграції. За ред. Б. вийшли альманахи «Нове поле» (1927), «Прерія» (1928), «Кленовий лист» (1929; усі – Вінніпеґ). В альманасі «Нове поле» опублікував складену ним карту укр. поселень у провінціях Канади. Зібрав колекцію фотографій, що зберігається в Укр. б-ці ім. І. Боберського (Вінніпеґ). Від 1932 мешкав у м. Тржич. Підтримував зв’язки з Галичиною. 2003 у Києві опубл. «Щоденник: 1918–1919 рр.» І. Боберського.

Літ.: Гуйка О. Незабутня постать – проф. І. Боберський // Авангард. 1953. № 8–9; Вацеба О. З діяльності Івана Боберського в роки канадської еміграції (1921–1932 рр.) // Спорт і нац. виховання: Мат. Всеукр. наук. конф., присвяч. 120-літтю від дня народж. проф. І. Боберського, 11–15 жовт. 1993 р. Л., 1994. Ч. 1; Малик Я. Архівні документи про життя та діяльність Івана Боберського // Там само; Його ж. Боберський Іван // Укр. журналістика в іменах. Л., 1996. Вип. 3.

Я. Й. Малик

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Я. Й. Малик . Боберський Іван // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35583 (дата звернення: 06.05.2021)