Коренчук Микола Мойсейович — Енциклопедія Сучасної України

Коренчук Микола Мойсейович

КОРЕНЧУ́К Микола Мойсейович (17. 04. 1940, с. Добре, нині Камінь-Кашир. р-ну Волин. обл. – 27. 10. 1997, Хмельницький) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1993), проф. (1994). Закін. Луцький пед. ін-т (1961). Учителював. Працював у ВНДІ матеріалів для електрон. техніки (Донецьк, 1969–76): ст. н. с.; Львів. ун-ті (1976–85): ст. н. с.; Технол. ун-ті Поділля (Хмельницький, 1985–97): від 1993 – проф. каф. фізики. Розробляв методи розрахунку фазових рівноваг бінар. і квазібінар. систем, мас-спектро­­метро­­скоп. дослідж. процесів випаро­­вування напівпровідників.

Пр.: Исследование фазовых равновесий бинарных и квазибинарных сис­­тем // ЖФХ. 1980. № 7; Параметры вза­­имо­­действия и диаграммы состояния квазибинарных систем // Там само. 1983. № 3; Расчет параметров вза­­имодействия квазибинарных систем // Там само. № 7; Расчет параметров взаимодействия в квазибинарных сис­­темах на основе германия и кремния // Там само. 1989. № 4; Фазовые равновесия и диаграммы состояния. С.-Пе­тербург, 1993.

І. Л. Андрієнко


Покликання на статтю