Бобрецький Микола Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Бобрецький Микола Васильович

БОБРЕ́ЦЬКИЙ Микола Васильович (01. 06. 1843, с. Троянка, нині Голованів. р-ну Кіровогр. обл. – 24. 09. 1907, Київ) – зоолог. Д-р зоології (1873), проф. (1877). Навч. у Київ. духов. семінарії (1857– 61), закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1866), де й працював: 1868–76 – лаборант зоотоміч. лаб., приват-доц., від 1877 – зав. каф. зоології, 1881–83 – секр. фіз.-мат. ф-ту, 1900–07 – ректор, зав. агроном. кабінету; одночасно читав лекції на Вищих жін. курсах. Дійс. чл. Імператор. т-ва любителів природознавства, антропології та етнографії (при Моск. ун-ті) та С.-Петербур. т-ва природознавців. Осн. напрям наук. діяльності – ембріологія безхребетних. Досліджував ембріон. розвиток і анатом. будову поліхет, членистоногих (ракоподібних і комах), м’якунів. Обґрунтував теорію зародкових листків, яку розробили основоположники еволюц. порівнял. ембріології О. Ковалевський та І. Мечников. Видав перший у Росії підручник із зоології для ун-тів «Курс зоологии» у 2-х т., який витримав 3 вид. (1884, 1887, 1891). У ньому Б. приділив багато уваги екології тварин та встановленню філогенет. зв’язків між окремими групами тварин. світу. Працював у Київ. т-ві природознавців. Під його кер-вом 1898 був організов. перший в історії Київ. ун-ту наук. студент. гурток аматорів природознавства.

Пр.: Щетинконогие черви (Annulata Chaetopoda) Севастопольской бухты // Тр. 1-го съезда рус. естествоиспытателей. 1868; Отчет о зоологических исследованиях, произведенных на берегу Черного моря летом 1869 г. // Зап. Киев. об-ва естествоиспытателей. 1870. Т. 1, вып. 1; К эмбриологии членистоногих // Там само. 1873. Т. 3, вып. 3; К вопросу о происхождении бластодермы у насекомых // Там само. 1877. Т. 5, вып. 2.

Літ.: Мазурмович Б. Н. Николай Васильевич Бобрецкий // ВЗ. 1968. № 3; Биологи.

О. Я. Пилипчук

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
О. Я. Пилипчук . Бобрецький Микола Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=35623 (дата звернення: 22.09.2021)