Бобро Михайло Архипович — Енциклопедія Сучасної України

Бобро Михайло Архипович

БОБРО́ Михайло Архипович (23. 04. 1935, с. Мельникове Валків. р-ну Харків. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1975), проф. (1978). Чл.-кор. УААН (1993). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1960). Працював у цукрорадгоспах Харків. раднаргоспу (1950–65). Від 1966 – у Харків. аграр. ун-ті: н. с., асист., доц., проф. (від 1978), зав. каф. рослинництва (від 1980). Наук. роботи з питань теорії та застосування регуляторів росту у буряківництві, агроприйомів підвищення продуктивності зерн. і тех. культур.

Пр.: Применение гидразина малеиновой кислоты в семеноводстве сахарной свеклы. Москва, 1973; Особенности возделывания технических культур. Х., 1990; Ефективний спосіб сівби зернових культур // Аграрна наука – виробництву. К., 1997; Смужковий спосіб сівби зернових культур // Там само; Адаптивна технологія вирощування ярої твердої пшениці. К., 1998; Рекомендации по украинской технологии в производстве сахарной свеклы. К., 1998; 1999; Рослинництво. К., 2001.

В. І. Григор'єв, Є. П. Мещеряков


Покликання на статтю