Бобров Олександр Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Бобров Олександр Борисович

БОБРО́В Олександр Борисович (21. 11. 1956, Луцьк) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1994), проф. (1994). Закін. Львів. ун-т (1978). Працював на держ. геол. підпр-ві «Південукргеологія» (1978–89); від 1989 – у Львів. ун-ті: асист., доц. (1990–93), проф. (1994– 2000) каф. корис. копалин та екогеології; від 2000 – зав. відділу геології рудних і нерудних корис. копалин Укр. геол.-розвідув. ін-ту (Київ). Дослідж. у галузі регіон. геології та металогенії метаморфіч. комплексів давніх щитів. Здійснив геол. картування зеленокам'яних структур Серед. Придніпров'я (1978–89); відкрив та оцінив Сергіїв. золоторудне родовище (1985), Вільнохутір. рудопрояв золота (1989).

Пр.: Флексурообразные складки в нижнедокембрийских комплексах и принципы их типизации (на примере Западного Приазовья) // ГЖ. 1982. № 5; Greenstone belt metallogeny view of ore-forming role of rhiodacite-trondjemite volcanic-plutonic association Ukrainian shield // 8th IAGO Symposium. Ottava, 1990, 12–18 aug.; Метариодацитовая формация зеленокаменных поясов Украинского щита. Палеовулканические реконструкции, металлогения // ГЖ. 1993. № 5; Майське золоторудне родовище (геологія, речовинний склад руд, модель утворення). Дн., 2000 (співавт.); Main types of Rock complexes and mineral deposits in the Ukrainian Shield. К., 2002 (співавт.).

С. В. Нечаєв


Покликання на статтю