Коренюк Петро Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Коренюк Петро Іванович

КОРЕНЮ́К Петро Іванович (14. 08. 1966, с. Розсохуватець Новоархангел. р-ну Кіровогр. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2009), проф. (2012). Закін. Уман. с.-г. ін-т (Чер­кас. обл., 1993). Працював у Раді по вивченню продуктив. сил України НАНУ (Київ) і Микол. філії Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія»; від 2001 – у Нац. гірн. ун-ті (Дніпропетровськ); 2010–12 – зав. каф. економіки та упр. підпр-вом Дніпроп. ун-ту; 2013–14 – зав. каф. маркетингу Полтав. тех. ун-ту; від 2014 – зав. каф. економіки буд. галузі Придніпров. академії буд-ва та арх-ри (Дніпропетровськ). Наук. дослідження: економіка природокорис­тування, менеджмент природ. середовища, аграрне природо­користування, екол. стабільність території, відтворення природно-ресурс. потенціалу, економіка підпр-ва.

Пр.: Підвищення ефективності використання, відтворення та охорони земельних ресурсів регіону. К., 1998 (спів­авт.); Менеджмент навколишнього природного середовища. Дн., 2001; Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика. Дн., 2005; Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку. К., 2007 (спів­авт.); Управління виробничим та інфраструктурним роз­витком економічного потенціалу України. З., 2012 (спів­авт.).

Л. В. Дейнеко


Покликання на статтю