Бобровник Володимир Ілліч — Енциклопедія Сучасної України

Бобровник Володимир Ілліч

БОБРО́ВНИК Володимир Ілліч (30. 04. 1953, м. Петропавловськ-Камчатський, РФ) – педагог, тренер із легкої атлетики. Канд. пед. н. (1988). Засл. тренер УРСР (1966). Закін. Львів. ін-т фіз. культури (1977). Працював у Дніпроп. ін-ті фіз. культури: викл., ст. викл. каф. легкої атлетики (1978–92); від 1992 – у Київ. ін-ті фіз. культури (нині Нац. ун-т фіз. виховання і спорту): ст. викл., доц., від 2000 – зав. каф. легкої атлетики. Підготував олімп. фіналістку зі стрибків у довжину О. Шеховцеву.

Пр.: Олимпийскому спорту – высокие технологии. К., 1999 (співавт.); Биомеханические предпосылки к моделированию техники прыжков в длину // Наука в Олимп. спорте. 2000. № 1; Методика совершенствования процесса формирования специальной подготовленности квалифицированных прыгунов в высоту на этапе непосредственной подготовки к основным соревнованиям сезона // Там само. 2000. № 2 (співавт.); Раціональна система організації тренувального процесу в стрибках у довжину на етапах максимальної реалізації індивідуальних можливостей та збереження досягнень // Теорія і практика фіз. виховання і спорту. 2002. № 1.

С. К. Фомін

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
С. К. Фомін . Бобровник Володимир Ілліч // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35670 (дата звернення: 19.05.2021)