Кореняко Олександр Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Кореняко Олександр Степанович

КОРЕНЯ́КО Олександр Степанович (14. 12. 1892, с. Семенівка, нині місто Черніг. обл. – ?) – фахівець у га­­лузі теорії механізмів і машин. Канд. тех. н. (1947). Закін. Київ. політех. ін-т (1915). Відтоді пра­­цював на вироб-ві; 1930–32 – зав. каф. приклад. механіки Запоріз. маш.-буд. ін-ту; 1932–41 – проф. та зав. каф. деталей машин Київ. ін-ту механізації і електрифікації; від 1943 – зав. каф., від 1947 – декан торфомех. ф-ту Київ. гідромеліорат. ін-ту; 1950–71 – зав. каф. механіки і теорії механізмів Київ. технол. ін-ту легкої пром-сті. За сумісн. викладав курс теорії механізмів і машин (ТММ) у Київ. політех. ін-ті (1931–41 та 1943–55, водночас 1943–47 очолював однойм. каф.). Осн. напрям наук. дослідж. – теор. механіка і теорія механізмів. Співавтор першого в Україні підручника із ТММ «Теория механизмов и машин» (К., 1952; 1955; 1976) і першого в СРСР навч. посібника з курс. проектування «Курсовое проек­­тирование по теории механизмов и машин» (К., 1954; Моск­­ва; К., 1956; Москва; К., 1960; Москва; Ленинград, 1964; видавався також китай. та румун. мовами).

Пр.: Исследование закона движения механизма тянульно-мягчильной машины. 1955; Теорія механізмів і ма­­шин: Навч. посіб. 1987 (обидві – Київ).

О. І. Дубинець

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. І. Дубинець . Кореняко Олександр Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3568 (дата звернення: 26.10.2021)