Бовуа Даніель — Енциклопедія Сучасної України

Бовуа Даніель

БОВУА́ Даніель (Beauvois Daniel; 09. 05. 1938, Аннезен-ле-Бетюн, Пн. Франція) – французький історик, перекладач, редактор. Чл. НТШ (1998), іноз. чл. Польс. АН, чл. Міжнар. слов'ян. АН у Києві, почес. д-р Вроцлав. ун-ту (1993). Студіював славістику у Лілльському ун-ті та Сорбонні. 1977 захистив доктор. дис. про Вільнюс. шкіл. округ 1803–32. У 1969–72 – дир. Франц. центру Варшав. ун-ту; 1973–78 – дослідник з історії в Нац. центрі наук. дослідж. (Париж); 1978– 79 – проф. ун-ту в Нансі, 1979– 93 – проф. Лілльського ун-ту, від 1993 – проф. ун-ту Париж-1 (Пантеон–Сорбонна), дир. Центру історії слов'ян. 1986 організував у Франції міжнар. наук. конф., присвячену літ. та істор. міфам Білорусі, України та Литви. Учасник колоквіуму укр. та польс. істориків (24–25 травня 1991, Київ), 2-го Міжнар. конгресу україністів (22–28 серпня 1993, Львів), на якому виступив із доп. «З проблем соціальної і культурної історії Правобережної України 19 – початку 20 ст.». Дослідник політ., культур. та соц. відносин між Україною, Польщею та Росією 18 – поч. 20 ст. Автор монографій: «Lumières et société en Europe de l'Est. L'Université de Vilna et les écoles polonaises de l'Empire russe (1801–1832)» у 2-х т. (1977; польс. переклад – «Szkolnictwo polskie nа ziemiach litewsko-ruskich», 1991), де у 2-му т. проаналізував польс. вплив на шкіл. і культурне життя Правобереж. України; «Le noble, le serf et le révizor. La noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainiennes: 1831–1863» (1985; польс. переклад – «Polacy nа Ukrainie: 1831–1863», 1987; англ. переклад – «The Noble, the Serf and the Revizor», 1991; укр. переклад – «Шляхтич, кріпак і ревізор: польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863)», К., 1996) – присвяч. міжнац. проблемам на Волині, Поділлі та Київщині; «La bataille de la terre en Ukraine (1863– 1914). Les Polonais et les conflits socio-ethniques» (1993; польс. переклад – «Walka о ziemie nа Ukrainie (1863–1914)», 1996; укр. переклад – «Битва за землю в Україні 1863–1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах», К., 1998) – продовження поперед. праці. Видав зб. статей про міф України в Польщі – «Les Confins de l'ancienne Pologne (16-e–17-e siècles)» (1988) та працю «Histoire de la Pologne» (1995), в якій часто згадується Україна. 1995–2001 – голова Франц. асоц. укр. студій та кер. семінару, присвяч. укр. культурі, в Ін-ті слов'ян. студій у Парижі.

Літ.: Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців 19–20 ст. Кам'янець-Подільський, 1993; Дашкевич Я. Даніель Бовуа та вивчення історії польсько-українських відносин // Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. К., 1996; Баженов Л. В. Польська меншина Правобережної України 19 – на початку 20 ст. у працях Даніеля Бовуа // Пр. 8-ї Всеукр. наук. конф. «Історичне краєзнавство і культура». Х., 1997. Ч. 1; Українознавець Даніель Бовуа // СіЧ. 1998. № 7; «Як дослідник я перебуваю якоюсь мірою в ізоляції» / Інтерв'ю з Д. Бовуа взяв Т. Марусик // Сучасність. 1999. № 2; Карліна О. Кінець міфові про Україну-Аркадію // Укр. гуманітар. погляд. К., 1999. Вип. 1

.

А. І. Жуковський


Покликання на статтю